Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24 we Wrocławiu
ul. Stefanii Sempołowskiej 54, 51-661 Wrocław