Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24 we Wrocławiu
ul. Stefanii Sempołowskiej 54, 51-661 Wrocław

Oświadczenie Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 24 we Wrocławiu w związku z artykułem Karoliny Kozakiewicz pt. “Chłopiec z Ukrainy zaszczuty we wrocławskim przedszkolu” opublikowanym w “Gazecie Wyborczej” 27 września 2022 roku.

  1. Jesteśmy zasmuceni i oburzeni zarówno treścią, jak i poziomem dziennikarskim artykułu przedstawiającego w nieprawdziwym świetle naszą placówkę oraz zawierającego krzywdzące sugestie. Szczególne rozczarowanie budzi fakt, że na nierzetelną i nieprofesjonalną publikację o charakterze tabloidowym, przesyconym tanią sensacją zdecydował się ambitny i ceniony dziennik o wieloletnich tradycjach i wysokich standardach etycznych. Artykuł pomija całe skomplikowane tło funkcjonowania dzieci z Ukrainy w polskich placówkach oświatowych i zawiera rażące uproszczenia i przekłamania.

  2. Nieprawdą jest, że w naszym przedszkolu dochodziło lub dochodzi do jakichkolwiek zachowań dyskryminujących, których tłem miałaby być narodowość lub pochodzenie etniczne dziecka czy rodzica. Nie jest w ogóle możliwe z punktu widzenia psychologii rozwojowej, aby dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat takie zachowania świadomie przejawiały, tym bardziej, że w artykule wspomina się o dzieciach z Ukrainy czy Białorusi, które nie wyróżniają się w żaden sposób wyglądem wśród dzieci polskich. Tak skonstruowany tekst sugeruje, że zachowania te wynikają z uprzedzeń pracowników placówki bądź wynoszone są przez dzieci z ich rodzinnych domów - czemu stanowczo zaprzeczamy.

  3. Za nie do przyjęcia uważamy sformułowany w artykule zarzut o agresji i przemocy panującej wśród naszych dzieci - opiera się on w całości na pojedynczej obserwacji jednego rodzica. Niedopuszczalne jest przyjmowanie uogólnień na podstawie jednorazowej sytuacji.

  4. Przedstawione w artykule sytuacje albo nie miały miejsca albo zostały opisane w sposób nieprawdziwy z pominięciem okoliczności lub istotnych szczegółów. Dokładny przebieg wydarzeń i działań podjętych przez placówkę przedstawiamy tu: Ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w artykule z dnia 27.09.2022 w Gazecie Wyborczej. Analiza tych danych pokazuje wyraźnie, że w artykule dopasowano przebieg zdarzeń do sensacyjnej i nośnej treści w celu wzbudzenia zainteresowania i wywołania określonych negatywnych emocji.

  5. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wymienionej publikacji jako krzywdzącej całą skupioną wokół naszego ZSP nr 24 społeczność - rodziców, wychowanków, uczniów, nauczycieli czy pracowników administracji. Przekreślono w ten sposób ogrom pracy, wysiłku i poświęceń, jakie nasza społeczność wkłada od wielu miesięcy, aby pomóc uciekającym przed wojną. Od ambitnego i rzetelnego dziennikarstwa oczekujemy, że będzie wspierać nasze działania nastawione na poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań, a nie szukać taniej sensacji eskalującej trudne emocje związane z asymilacją Polaków i Ukraińców po wybuchu wojny.

    Komentarz Przewodniczącej Rady Rodziców Przedszkola nr 147
    Komentarz Przewodniczącej Grupowej Rady Rodziców